Na co dzień rzadko zastanawiamy się czym jest energia – co sprawia, że lodówka chłodzi, grzejnik grzeje, żarówka świeci. Jaka siła wprawia w ruch samochody, pociągi, samoloty. Tymczasem dostępność i umiejętność wykorzystania źródeł energii jest fundamentem naszej cywilizacji i ma decydujące znaczenie dla jej rozwoju.

Aby zaspokoić wciąż rosnący głód energii ludzie wykorzystują wiele źródeł. Można je podzielić na nieodnawialne i odnawialne. Nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne: węgiel, ropa i gaz; są one podstawą dla przemysłu, energetyki i transportu. Występują jeszcze dosyć obficie ale w perspektywie kilku pokoleń prawdopodobnie ulegną wyczerpaniu. Źródła odnawialne to przede wszystkim: płynąca woda, słońce, wiatr, biomasa, biogaz, ciepło geotermalne.

W jaki sposób wykorzystujemy dostępne źródła energii, jak działają elektrownie, czym będziemy tankować samochody gdy wyczerpie się ropa? Próbę odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na tym blogu. Zapraszam.

Elektrownie wodne 1

Energia płynącej wody była wykorzystywana przez człowieka już w starożytności. Koła wodne służyły jako źródło napędu dla młynów, tartaków, kuźni i innych urządzeń gospodarczych. Po upowszechnieniu się elektryczności elektrownie wodne stały się znaczącym źródłem energii. Obecnie odpowiadają za ok 16% światowej produkcji prądu będąc najważniejszym źródłem energii odnawialnej.

Węgiel 2

Węgiel jest pozostałością prehistorycznych roślin. Ciepły i wilgotny klimat który panował 100-400 mln lat temu powodował, że ziemia pokryta była gęstymi lasami. Szczątki roślinne nagromadzone w tym okresie, przykryte później przez warstwy skał i wody, poddane działaniu ciśnienia i temperatury przeobraziły się w węgiel kopalny. Ponieważ proces ten trwał miliony lat węgiel traktujemy jako nieodnawialne ...

Ropa naftowa

Ropa naftowa jest występującą naturalnie ciekłą, palną substancją składającą się z mieszaniny węglowodorów. W zależności od złoża może mieć różny kolor (od jasnożółtego do ciemnobrunatnego) i konsystencję (od wodnistej do smołowatej). Uważa się, że powstała ze szczątków organizmów roślinnych i zwierzęcych osiadłych na dnie morskim, przykrytych na przestrzeni milionów lat skałami osadowymi (teoria organiczna). Istnieje ...

Gaz Ziemny 3

Gaz łupkowy stał się w ostatnich miesiącach wydarzeniem medialnym. Gorączka złota XXI wieku, Polska potentatem gazowym, pomorze drugim Katarem – dziennikarze prześcigają się w sensacyjnych doniesieniach. Czy rzeczywiście Polskę czeka gazowa rewolucja?

Małe elektrownie wiatrowe 10

Masz dosyć wysokich rachunków za energię? Żaden problem – uruchom swoją własną elektrownię na wiatr. Producenci małych turbin wiatrowych kuszą potencjalnych nabywców wizją energetycznej samowystarczalności. Mniej zamożni stawiają na własne konstrukcje i fora internetowe rojące się od instrukcji a’la McGyver pozwalających z ogólnie dostępnych i niedrogich elementów zbudować własną turbinę.

Węgiel Brunatny 17

Prognozy wskazują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju będzie systematycznie wzrastać – w ciągu najbliższych 25 lat ulegnie podwojeniu. Skąd weźmiemy tyle energii? Ponieważ nie dysponujemy odpowiednim potencjałem odnawialnych źródeł realne wydają się dwa rozwiązania – rozwój energetyki jądrowej lub sięgnięcie po największe w europie złoża węgla brunatnego zalegające pod ziemią w okolicach Legnicy.

Oszczędzanie energii 19

Stare porzekadło mówi, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Obecnie możemy to samo powiedzieć o podwyżkach cen energii. Dlatego coraz większe znaczenie ma oszczędzanie energii. Co ważne – przynosi korzyści nie tylko dla budżetu domowego ale również dla środowiska naturalnego – mniejsze zużycie energii to mniej spalonego paliwa w ...

Paliwa kopalne 18

Węgiel, ropa naftowa i gaz są najpowszechniej wykorzystywanymi źródłami energii. 80 % energii zużywanej na świecie pochodzi ze spalania tych właśnie paliw. Nazywane są często paliwami kopalnymi, gdyż występują w podziemnych złożach.

Elektrownie atomowe 41

Kiedy w latach pięćdziesiątych powstawały pierwsze elektrownie atomowe wydawało się, że ludzkość uzyskała dostęp do ogromnych ilości czystej, bezpiecznej i stosunkowo taniej energii. Z 1kg najczęściej używanego paliwa jądrowego (235 U), można uzyskać tyle energii elektrycznej, co z 3000 ton węgla lub 1600 ton benzyny. Obecnie energetyka jądrowa budzi jednak wiele wątpliwości zarówno natury ekologicznej ...

Elektrownie słoneczne 27

Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety oraz mniejsze ciała niebieskie. Stanowi najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi. Rozwój technologii spowodaował, że dziś potrafimy je wykorzystać do produkcji energii elektrycznej.